Verejné dokumenty - Zmluvy

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok uzatvorenia
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#Dodatok č.1 k 77/2017
Mesto Trnava
IČO: 00313114 | DIČ: 2021175728

Dodatok k zmluve č.77/2017 o poskytnutí finančnej dotácie na kapitálové výdavky
uzatvorená: 08.05.2017
dátum zverejnenia: 08.05.2017
platná od: 08.05.2017
platná do: 31.12.2017
3725 €
s DPH
#77/2017
Mesto Trnava
IČO: 00313114 | DIČ: 2021175728

Zmluva o poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky v roku 2017
uzatvorená: 06.02.2017
dátum zverejnenia: 06.02.2017
platná od: 06.02.2017
platná do: 31.12.2017
12200 €
s DPH
#2017/01
Mgr. Simona Kičinová
IČO: 50678752 | DIČ: 1084960074

Zmluva o dielo
uzatvorená: 31.01.2017
dátum zverejnenia: 01.02.2017
platná od: 01.02.2017
#1180/2016
Mesto Trnava Hlavná 1, 917 01 Trnava
IČO: 00313114 | DIČ: 2021175728

Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2017
uzatvorená: 22.12.2016
dátum zverejnenia: 01.01.2017
platná od: 01.01.2017
platná do: 31.12.2017
119000 €
s DPH
#D-030
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb
uzatvorená: 07.12.2016
dátum zverejnenia: 07.12.2016
platná od: 07.12.2016
#2016-06
MMP spol. s. r. o.
IČO: 43863272 | DIČ: 2022508147

Zmluva o vytvorení diela
uzatvorená: 01.12.2016
dátum zverejnenia: 01.12.2016
platná od: 01.12.2016
2640 €
s DPH
#2016/07
Ferienčík František
IČO:

Zmluva o uskutočnení výkonov
uzatvorená: 01.12.2016
dátum zverejnenia: 01.12.2016
platná od: 01.12.2016
platná do: 01.12.2016
#2016/05
Marek Kramara
IČO:

Zmluva o dielo
uzatvorená: 23.11.2016
dátum zverejnenia: 24.11.2016
platná od: 24.11.2016
#2016/03
Mgr. Simona Kičinová
IČO: | DIČ: 1084960074

Zmluva o dielo
uzatvorená: 06.07.2016
dátum zverejnenia: 06.07.2016
platná od: 06.07.2016
#2016/06
Mária Markovičová
IČO: 47945516 | DIČ: 1087167939

Zmluva o vykovávaní prác - pracovnej zdravotnej služby
uzatvorená: 01.07.2016
dátum zverejnenia: 01.07.2016
platná od: 01.07.2016
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž