Verejné dokumenty - Zmluvy

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok uzatvorenia
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#1180/2016
Mesto Trnava Hlavná 1, 917 01 Trnava
IČO: 00313114 | DIČ: 2021175728

Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2017
uzatvorená: 22.12.2016
dátum zverejnenia: 01.01.2017
platná od: 01.01.2017
platná do: 31.12.2017
119000 €
s DPH
#700/2018
Mesto Trnava Hlavná 1, 917 01 Trnava
IČO: 00313114 | DIČ: 2021175728

Zmluva o poskytnutí dotácie na kapitálová výdavky v roku 2018
uzatvorená: 06.08.2018
dátum zverejnenia: 09.08.2018
platná od: 09.08.2018
platná do: 31.12.2018
14000 €
s DPH
#77/2017
Mesto Trnava
IČO: 00313114 | DIČ: 2021175728

Zmluva o poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky v roku 2017
uzatvorená: 06.02.2017
dátum zverejnenia: 06.02.2017
platná od: 06.02.2017
platná do: 31.12.2017
12200 €
s DPH
#975/2014
Mesto Trnava Hlavná 1, Trnava
IČO: 00313114

Zmluva s mestom Trnava na kapitálové výdavky na rok 2015
uzatvorená: 25.11.2014
dátum zverejnenia: 29.11.2014
platná od: 25.01.2015
platná do: 31.12.2015
10000 €
s DPH
#Dodatok č.1 k 77/2017
Mesto Trnava
IČO: 00313114 | DIČ: 2021175728

Dodatok k zmluve č.77/2017 o poskytnutí finančnej dotácie na kapitálové výdavky
uzatvorená: 08.05.2017
dátum zverejnenia: 08.05.2017
platná od: 08.05.2017
platná do: 31.12.2017
3725 €
s DPH
#2016-06
MMP spol. s. r. o.
IČO: 43863272 | DIČ: 2022508147

Zmluva o vytvorení diela
uzatvorená: 01.12.2016
dátum zverejnenia: 01.12.2016
platná od: 01.12.2016
2640 €
s DPH
#D-019
Smarter, s. r. o. Teslova 43, Bratislava
IČO: 44481951 | DIČ: 2022711878

Dohoda o poskytovaní služieb popredajného servisu
uzatvorená: 15.07.2014
630 €
s DPH
#D-23
AVIS, s. r. o. Dolnohorská 539/37, 949 01 Nitra
IČO: 31413722 | DIČ: 2020405398

Poskytovanie telekomunikačnej služby
uzatvorená: 29.09.2015
dátum zverejnenia: 01.11.2015
platná od: 01.10.2015
480 €
s DPH
#D-015
TT-IT, s.r.o. Trhová 2, Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Zmluva o úrovni poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou informačných a komunikačných technológií
uzatvorená: 28.03.2013
dátum zverejnenia: 01.12.2012
platná od: 28.03.2013
platná do: 16.02.2016
147 €
s DPH
#D-033
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Dodatok k Zmluve č. D-026 o poskytovaní verejných služieb
uzatvorená: 15.08.2018
dátum zverejnenia: 15.08.2018
platná od: 15.08.2018
140 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž