Zmluvy


zmluva o poskytovaní služieb

zmluva o poskytovaní služieb

zmluva o spolupráci

Prenájom telekomunikačnej služby (vysielanie v DVB-T).

Zmluva o úrovni poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou informačných a komunikačných technológií.

Zmluva s mestom Trnava na kapitálové výdavky na rok 2015

Zmluva o poskytnutí účtovných a poradenských služieb

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž