Verejné dokumenty - Zmluvy

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok uzatvorenia
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#2016/07
Ferienčík František
IČO:

Zmluva o uskutočnení výkonov
uzatvorená: 01.12.2016
dátum zverejnenia: 01.12.2016
platná od: 01.12.2016
platná do: 01.12.2016
#2016/05
Marek Kramara
IČO:

Zmluva o dielo
uzatvorená: 23.11.2016
dátum zverejnenia: 24.11.2016
platná od: 24.11.2016
#2016/03
Mgr. Simona Kičinová
IČO: | DIČ: 1084960074

Zmluva o dielo
uzatvorená: 06.07.2016
dátum zverejnenia: 06.07.2016
platná od: 06.07.2016
#2016/06
Mária Markovičová Jazdecká 56, 917 08 Trnava
IČO: 47945516 | DIČ: 1087167939

Mandátna zmluva - PO, BOZP
uzatvorená: 01.07.2016
dátum zverejnenia: 01.07.2016
platná od: 01.07.2016
#2016/01
Juraj Porubän
IČO: 50298780 | DIČ: 1122028897

Zmluva o dielo
uzatvorená: 28.05.2016
dátum zverejnenia: 28.05.2016
platná od: 28.05.2016
#2014/10
Eva Juhásová
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Dodatok k Mandátnej zmluve
uzatvorená: 30.04.2016
dátum zverejnenia: 01.05.2016
platná od: 01.05.2016
#2016/02
ZAMAK, s. r. o.
IČO: 46324984 | DIČ: 2023330848

Zmluva o dielo
uzatvorená: 29.02.2016
dátum zverejnenia: 01.03.2016
platná od: 01.03.2016
#D-025
TT-IT, s.r.o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Dodatok č.1 k zmluve o pripojení zo dňa 04.10.2013
uzatvorená: 10.02.2016
dátum zverejnenia: 01.03.2016
platná od: 01.03.2016
#D-028
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A3081865
uzatvorená: 16.12.2015
dátum zverejnenia: 16.12.2015
platná od: 16.12.2015
#D-026
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzatvorená: 14.12.2015
dátum zverejnenia: 14.12.2015
platná od: 14.12.2015
Ďalšia stranaPredchádzjúca strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž