Verejné dokumenty - Zmluvy

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok uzatvorenia
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#2015/01
Mgr. Lukáš Pinček Vladimíra Clementisa 6485/47, 917 01 Trnava
IČO: | DIČ: 1075553644

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2015/01
uzatvorená: 15.10.2017
dátum zverejnenia: 15.10.2017
platná od: 15.10.2017
#S-034
STEINIGER / law firm, s. r. o. Jasovská 17, 851 07 Bratislava
IČO: 47238135

Dohoda o ochrane dôverných informácií a skutočnosí tvoriacich obchodné tajomstvo
uzatvorená: 21.09.2017
dátum zverejnenia: 21.09.2017
platná od: 21.09.2017
#2017/03
David Otajovič - smartCON Dolná 823/91, 922 05 Chtelnica
IČO: 47909013 | DIČ: 1085411404

Dodatok ku Mandátnej zmluve č. 2016/06 a zmluve o vykonávaní prác č. D-029
uzatvorená: 05.06.2017
dátum zverejnenia: 05.05.2017
platná od: 05.05.2017
#2013/01
Mgr. Matej Michalec Juraja Slotu 21, 917 01 Trnava
IČO: 41697324 | DIČ: 1075391955

Dodatok č.2 k Zmluve 2013/01
uzatvorená: 26.05.2017
dátum zverejnenia: 01.06.2017
platná od: 01.06.2017
#Dodatok č.1 k 77/2017
Mesto Trnava
IČO: 00313114 | DIČ: 2021175728

Dodatok k zmluve č.77/2017 o poskytnutí finančnej dotácie na kapitálové výdavky
uzatvorená: 08.05.2017
dátum zverejnenia: 08.05.2017
platná od: 08.05.2017
platná do: 31.12.2017
3725 €
s DPH
#2017/01
Mgr. Simona Kičinová Sládkovičova 62/5, 920 42 Červeník
IČO: 50678752 | DIČ: 1084960074

Dodatok č.1 k Zmluve 2017/01
uzatvorená: 28.04.2017
dátum zverejnenia: 01.05.2017
platná od: 01.05.2017
#77/2017
Mesto Trnava
IČO: 00313114 | DIČ: 2021175728

Zmluva o poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky v roku 2017
uzatvorená: 06.02.2017
dátum zverejnenia: 06.02.2017
platná od: 06.02.2017
platná do: 31.12.2017
12200 €
s DPH
#2017/01
Mgr. Simona Kičinová Sládkovičova 62/5, 920 42 Červeník
IČO: 50678752 | DIČ: 1084960074

Zmluva o dielo
uzatvorená: 31.01.2017
dátum zverejnenia: 01.02.2017
platná od: 01.02.2017
#2017/05
CHYNO s. r. o. Ulica Vladimíra Clementisa 6454/64, 917 01 Trnava
IČO: 50636979 | DIČ: 2120406585

Zmluva o dielo
uzatvorená: 01.01.2017
dátum zverejnenia: 01.01.2017
platná od: 01.01.2017
#2016/09
Ing. Martin Chynoranský Vladimíra Clementisa 6454/64, 917 01 Trnava
IČO: | DIČ: 1044539628

Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo č. 2011/6
uzatvorená: 31.12.2016
dátum zverejnenia: 31.12.2016
platná od: 31.12.2016
platná do: 31.12.2016
Ďalšia stranaPredchádzjúca strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž