Verejné dokumenty - Zmluvy

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok uzatvorenia
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#S-034
STEINIGER / law firm, s. r. o. Jasovská 17, 851 07 Bratislava
IČO: 47238135

Dohoda o ochrane dôverných informácií a skutočnosí tvoriacich obchodné tajomstvo
uzatvorená: 21.09.2017
dátum zverejnenia: 21.09.2017
platná od: 21.09.2017
#HZ-02
Soza Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454

Hromadná zmluva + Dodatok
uzatvorená: 02.04.2003
dátum zverejnenia: 01.01.2013
platná od: 02.04.2003
#HZ-01
Ozis Tomášikova 5/A, 821 01 Bratislava
IČO: 30778743 | DIČ: 2020846091

Hromadná zmluva
uzatvorená: 14.05.2001
dátum zverejnenia: 24.04.2013
platná od: 01.04.2001
111 €
s DPH
#Dodatok č.1 k 77/2017
Mesto Trnava
IČO: 00313114 | DIČ: 2021175728

Dodatok k zmluve č.77/2017 o poskytnutí finančnej dotácie na kapitálové výdavky
uzatvorená: 08.05.2017
dátum zverejnenia: 08.05.2017
platná od: 08.05.2017
platná do: 31.12.2017
3725 €
s DPH
#D-23
AVIS, s. r. o. Dolnohorská 539/37, 949 01 Nitra
IČO: 31413722 | DIČ: 2020405398

Poskytovanie telekomunikačnej služby
uzatvorená: 29.09.2015
dátum zverejnenia: 01.11.2015
platná od: 01.10.2015
480 €
s DPH
#D-030
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb
uzatvorená: 07.12.2016
dátum zverejnenia: 07.12.2016
platná od: 07.12.2016
#D-029
Mária Markovičová Jazdecká 56, 917 08 Trnava
IČO: 47945516 | DIČ: 1087167939

Zmluva o vykonávaní prác v oblasti pracovnej zdravotnej služby v objektoch organizácie.
uzatvorená: 01.01.2015
dátum zverejnenia: 01.01.2015
platná od: 01.01.2015
#D-028
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A3081865
uzatvorená: 16.12.2015
dátum zverejnenia: 16.12.2015
platná od: 16.12.2015
#D-027
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzatvorená: 11.12.2015
dátum zverejnenia: 11.12.2015
platná od: 11.12.2015
#D-027
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A9519857
uzatvorená: 11.12.2015
dátum zverejnenia: 11.12.2015
platná od: 11.12.2015
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž