Verejné dokumenty - Zmluvy

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok uzatvorenia
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#2016/02
ZAMAK, s. r. o.
IČO: 46324984 | DIČ: 2023330848

Zmluva o dielo
uzatvorená: 29.02.2016
dátum zverejnenia: 01.03.2016
platná od: 01.03.2016
#2010/9
ÚEP, spol. s r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Zmluva o poskytnutí účtovných a poradenských služieb.
uzatvorená: 01.01.2010
dátum zverejnenia: 01.01.2010
platná od: 01.01.2010
#D-015
TT-IT, s.r.o. Trhová 2, Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Zmluva o úrovni poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou informačných a komunikačných technológií
uzatvorená: 28.03.2013
dátum zverejnenia: 01.12.2012
platná od: 28.03.2013
platná do: 16.02.2016
147 €
s DPH
#D-025
TT-IT, s.r.o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Dodatok č.1 k zmluve o pripojení zo dňa 04.10.2013
uzatvorená: 10.02.2016
dátum zverejnenia: 01.03.2016
platná od: 01.03.2016
#D-016
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej kom.služby, pripojenie na internet
uzatvorená: 04.10.2013
dátum zverejnenia: 01.10.2013
platná od: 01.10.2013
#2016/04
Tibor Vokoun
IČO: | DIČ: 1030553359

Zmluva o dielo
uzatvorená: 06.07.2015
dátum zverejnenia: 07.07.2015
platná od: 07.07.2015
#S-034
STEINIGER / law firm, s. r. o. Jasovská 17, 851 07 Bratislava
IČO: 47238135

Dohoda o ochrane dôverných informácií a skutočnosí tvoriacich obchodné tajomstvo
uzatvorená: 21.09.2017
dátum zverejnenia: 21.09.2017
platná od: 21.09.2017
#HZ-02
Soza Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454

Hromadná zmluva + Dodatok
uzatvorená: 02.04.2003
dátum zverejnenia: 01.01.2013
platná od: 02.04.2003
Smarter, s.r.o. Teslova 43, Bratislava
IČO: 44481951

Zmluva o nákupe na základe verejného obstarávania
uzatvorená: 15.07.2014
630 €
s DPH
#HZ-01
Ozis Tomášikova 5/A, 821 01 Bratislava
IČO: 30778743 | DIČ: 2020846091

Hromadná zmluva
uzatvorená: 14.05.2001
dátum zverejnenia: 24.04.2013
platná od: 01.04.2001
111 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž