Manažment spoločnosti

PhDr. Dália Šaškovičová

Vzdelanie:

máj 1997: štátna záverečná skúška na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk a literatúra (Mgr.)
máj 2008: rigorózna skúška na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave v študijnom odbore masmediálne štúdiá, v študijnom programe masmediálna komunikácia (PhDr.)

Prax:

december 2011 – doteraz: riaditeľka, Mestská televízia Trnava
november 2010 – február 2011: šéfredaktorka spravodajstva, Rádio Viva, Bratislava
júl 2010 – február 2011: projektová manažérka, Advokátska kancelária JUDr. Boris Susko, (so sídlom v Bratislave)
február 2007 – jún 2010: riaditeľka, Kancelária ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
apríl 2006 – január 2007: riaditeľka, Odbor komunikácie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
august 2005 – marec 2006: programová a výkonná riaditeľka, Rádio Twist, Bratislava
január 2005 – júl 2005: programová riaditeľka, Rádio Twist, Bratislava
november 2004 – december 2004: programová a personálna audítorka, Rádio Twist, Bratislava
január 2003 – november 2004: programová a výkonná riaditeľka, Rádio Naj, Trnava
1999 – 2004: moderátorka a reklamný hlas, Mestská televízia Trnava
1999 – 2002: programová riaditeľka, Rádio Forte, Trnava
1997 – 2001: vysokoškolská pedagogička, tajomníčka Katedry anglického jazyka a literatúry, Filozofická Fakulta UCM, Trnava
1996 – 2001: tlmočníčka a prekladateľka, firma Schaap Agro Holland a firma Soepenberg Nederland
1996: moderátorka dokumentárnych a publicistických programov, Slovenská televízia, Bratislava
1993 – 2002: moderátorka a redaktorka, Rádio T, Trnava (neskôr premenované na Forte)

Ďalšie pracovné aktivity:

2002: tvorba projektu rozhlasovej stanice Rádio Naj (Trnava) a obhajoba projektu pred Radou pre vysielanie a retransmisiu SR
2003: tvorba projektu rozhlasovej stanice Rádio Fajn (Žilina) a obhajoba projektu pred Radou pre vysielanie a retransmisiu SR

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk – štátna záverečná skúška
Francúzsky jazyk – pokročilý
Ruský jazyk - pokročilý

Certifikáty:

Medzinárodný certifikát z Diplomatického a biznis protokolu, Inštitút zahraničného obchodu vzdelávania, Bratislava 2002

Kurzy:

Diplomatický protokol v pracovnom a spoločenskom styku, AM Consulting, 2007
Konzultácia a poradenstvo "Spoločenský protokol", AM Consulting, 2007
Elektronické verejné obstarávanie, MDPaT 2007
Efektívne rozhodovanie, Corporate Consulting Group, 2009
Projektový manažment, Corporate Consulting Group, 2009
Koučovanie - efektívny nástroj rozvoja vedenia ľudí, RS Managment s. r. o., 2010

Peter Brestovanský

Vzdelanie

1985 – 1988: Stredné odborné učilište stavebné v Trnave

Doplňujúce vzdelanie

Prebieha: Externé štúdium Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave (t. č. študent 3.ročníka) študijný odbor obchod a podnikanie.

Pracovné skúsenosti

8/2012 – doteraz
Mestská televízia Trnava, s. r. o.
Pozícia: Obchodný riaditeľ
Náplň práce:
Vyhľadávanie nových obchodných partnerov a starostlivosť o existujúcich reklamných partnerov
Komunikácia s partnermi, realizácia dohodnutých spoluprác, barterov, atď. Zostavovanie krátkodobých a dlhodobých plánov
Návrh a realizácia komerčných relácií, podujatí organizovaných spoločnosťou a spôsob prezentácie.

6/2004 – 7/2012
Bresmedia (reklamná agentúra)
Pozícia: Reklamný manažér
Náplň práce:
Spolupráca s reklamnými, PR a mediálnymi agentúrami
Komunikovanie s partnermi spoločnosti a organizovanie osobných stretnutí
Výroba a distribúcia printových letákov a novín.

9/1998 – 5/2004
Mestská televízia Trnava, s. r.o. (MTT)
Pozícia: Marketingový pracovník
Náplň práce:
Vyhľadávanie nových obchodných partnerov
Komunikácia s partnermi, realizácia dohodnutých spoluprác, barterov, atď.
Návrh a realizácia komerčných relácií, získavanie sponzorov a cien.

3/1995 – 11/1996
Electrolux Slovakia (divízia BA)
Pozícia: Obchodný zástupca
Náplň práce:
Propagácia a prezentácia výrobkov spoločnosti
Komunikovanie s partnermi spoločnosti a organizovanie osobných stretnutí
Zostavovanie dlhodobých plánov práce oddelenia a ich koordinácia s plánmi firmy
Evidovanie stanovených pracovných úloh a sledovanie dodržiavania ich termínov.

4/1994 - 10/1994
Amslico Slovakia (poistenie majetku a osôb)
Pozícia: Poisťovací maklér
Náplň práce:
Propagácia a prezentácia služieb spoločnosti
Komunikovanie s partnermi spoločnosti a organizovanie osobných stretnutí
Evidovanie stanovených pracovných úloh a sledovanie dodržiavania ich termínov.

Jazykové znalosti

Nemecký jazyk - mierne pokročilý
Ruský jazyk - mierne pokročilý

Počítačové znalosti

Word/Excel/Internet pokročilý užívateľ

JUDr. Peter Bročka, LL. M.

Ing. Richard Sládek

PhDr. Katarína Ďurková

PhD. a Mgr. Ľubica Horváthová


Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž