Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#64
DALLIN, s. r. o. Kollárova17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej a mzdovej agendy - 04/2024 na základe Zmluvy č. D-047
dátum doručenia: 14.05.2024
dátum zverejnenia: 22.05.2024
450 €
s DPH
#66
SOMI Systems a. s. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01
IČO: 36041432 | DIČ: 2020093823

Faktúra za poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov mesiac apríl 2024 na základe Zmluvy č. D-034
dátum doručenia: 10.05.2024
dátum zverejnenia: 14.05.2024
60 €
s DPH
#62
Marek Pažin A. Hlinku 17/26, 921 01 Piešťany
IČO: 37055119 | DIČ: 1041256513

Faktúra za poskytnuté služby za 04/2024 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2021/05
dátum doručenia: 07.05.2024
dátum zverejnenia: 14.05.2024
1193 €
s DPH
#63
CHYNO s. r. o. Pekná ulica 9045/20, 917 01 Trnava
IČO: 50636979 | DIČ: 2120406585

Faktúra za zhotovenie voiceoverov a spotov za 04/2024 na základe Zmluvy o dielo č. 2017/05
dátum doručenia: 07.05.2024
dátum zverejnenia: 14.05.2024
18 €
s DPH
#61
Dávid Vereb Osloboditeľov 33/26, Trstené pri Hornáde
IČO: 54697450 | DIČ: 1126597780

Faktúra za poskytnuté služby za 04/2024 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2022/05 a Dodatku
dátum doručenia: 06.05.2024
dátum zverejnenia: 14.05.2024
1748 €
s DPH
#60
Radovan Kadlubiak Maxima Gorkého 15, 917 02 Trnava
IČO: 54039738 | DIČ: 1123139897

Faktúra za poskytnuté služby za 04/2024 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2021/04
dátum doručenia: 03.05.2024
dátum zverejnenia: 14.05.2024
1386 €
s DPH
#58
WebHouse, s. r. o. Paulínska 20, Trnava 917 01
IČO: 36743852 | DIČ: 2022329705

Faktúra za webhosting obsadený priestor na mailserveri nad limit služby Maximum 04/2024.
dátum doručenia: 02.05.2024
dátum zverejnenia: 14.05.2024
16 €
s DPH
#59
Nikoleta Kováčová Miletičova 70, 821 08 Bratislava
IČO: | DIČ: 1046040886

Faktúra za zhotovenie voiceoverov a spotov za 04/2024 na základe Zmluvy o dielo č. 2018/01
dátum doručenia: 02.05.2024
dátum zverejnenia: 14.05.2024
30 €
s DPH
#65
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra na základe Zmluvy o pripojení - za obdobie máj 2024 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 02.05.2024
dátum zverejnenia: 14.05.2024
75 €
s DPH
#56
SPECTRUM GROUP, a. s. Vladimíra Clementisa 13, 917 01 Trnava
IČO: 50967932 | DIČ: 2120543458

Faktúra za prenos programovej služby prostredníctvom miestneho digitálneho terestiálneho multiplexu v mesiaci apríl 2024 na základe zmluvy D-048
dátum doručenia: 30.04.2024
dátum zverejnenia: 14.05.2024
420 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž