Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#17
DALLIN, s. r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - 1/2020 na základe Zmluvy č. D-039
dátum doručenia: 07.02.2020
dátum zverejnenia: 26.02.2020
520 €
s DPH
#16
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra hovorné na základe Zmluvy o pripojení - za obdobie 01/2020 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 05.02.2020
dátum zverejnenia: 18.02.2020
75 €
s DPH
#13
G&G IURISCONSULTI s. r. o. Šoltésovej 32, 811 08 Bratislava
IČO: 35941413 | DIČ: 2022024565

Faktúra na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora č. D-038- zmena zapísaných údajov
dátum doručenia: 04.02.2020
dátum zverejnenia: 18.02.2020
120 €
s DPH
#15
Jakub Benko Nerudova11, 917 02 Trnava
IČO: 51167468 | DIČ: 1123732511

Faktúra za 01/2020 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2019/03
dátum doručenia: 04.02.2020
dátum zverejnenia: 11.02.2020
123 €
s DPH
#8
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Faktúra za poskytnuté služby za 1/2020 na základe Zmluvy č. 2014/10
dátum doručenia: 03.02.2020
dátum zverejnenia: 14.02.2020
552 €
s DPH
#10
Mgr. Martina Stanovčáková Okružná 7189/ 61, 919 34 Biely Kostol
IČO: 51103958 | DIČ: 1123068914

Faktúra za 01/2020 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2019/01
dátum doručenia: 03.02.2020
dátum zverejnenia: 14.02.2020
20 €
s DPH
#14
Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8, P. O. Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 52005551 | DIČ: 2120870653

Faktúra za odobraté stravné lístky 60 ks á 3,90 eur + predfaktúra č. 5709601565
dátum doručenia: 03.02.2020
dátum zverejnenia: 18.02.2020
241 €
s DPH
#12
TVOJSTORY, s. r. o. Čajkovského 3, 917 08 Trnava
IČO: 51830281 | DIČ: 2120811176

Faktúra za 1/2020 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2019/05
dátum doručenia: 03.02.2020
dátum zverejnenia: 26.02.2020
500 €
s DPH
#9
SOMI Systems a. s. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01
IČO: 36041432 | DIČ: 2020093823

Faktúra za 1/2020 na základe Zmluvy č. D-034
dátum doručenia: 31.01.2020
dátum zverejnenia: 14.02.2020
60 €
s DPH
#7
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Faktúra za paušály ORANGE za mesiac január 2020 na základe Zmluvy č. D-026
dátum doručenia: 30.01.2020
dátum zverejnenia: 14.02.2020
79 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž