Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#17
Mgr. Matej Michalec Juraja Slotu 21, 917 01 Trnava
IČO: 41697324 | DIČ: 1075391955

Faktúra za poskytnuté služby za január 2018 na základe Zmluvy č. 2013/01
dátum doručenia: 08.02.2018
dátum zverejnenia: 13.02.2018
969 €
s DPH
#19
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za na základe Zmluvy o pripojení za mesiac 2/2018 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 08.02.2018
dátum zverejnenia: 13.02.2018
75 €
s DPH
#20
Syntex Bratislava s. r. o. Železničná 23, 821 07 Bratislava
IČO: 35774673 | DIČ: 2020244523

Faktúra - Datavideo NVS-25
dátum doručenia: 08.02.2018
dátum zverejnenia: 13.02.2018
853 €
s DPH
#15
ÚEP, spol. s. r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - január 2018 na základe Zmluvy č. 2010/9
dátum doručenia: 07.02.2018
dátum zverejnenia: 13.02.2018
541 €
s DPH
#14
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Faktúra za poskytnuté služby za január 2018 na základe Zmluvy č. 2014/09
dátum doručenia: 06.02.2018
dátum zverejnenia: 13.02.2018
161 €
s DPH
#16
Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8, P. O. Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 31328695 | DIČ: 2020312294

Faktúra za odobraté stravné lístky 20KS
dátum doručenia: 05.02.2018
dátum zverejnenia: 07.02.2018
74 €
s DPH
#10
ZAMAK, s. r. o. Mikovíniho č. 14, 949 11 Nitra
IČO: 46324984 | DIČ: 2023330848

Faktúra za moderovanie a spracovanie reportáží za mesiac január 2018 na základe Zmluvy č. 2016/02
dátum doručenia: 05.02.2018
dátum zverejnenia: 13.02.2018
24 €
s DPH
#11
Mgr. Simona Kičinová Sládkovičova 62/5, 920 42 Červeník
IČO: 50678752 | DIČ: 1084960074

Faktúra za poskytnuté služby za január 2018 na základe Zmluvy č. 2017/01
dátum doručenia: 01.02.2018
dátum zverejnenia: 13.02.2018
1100 €
s DPH
#13
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Faktúra za poskytnuté služby za január 2018 na základe Zmluvy č. 2014/10
dátum doručenia: 01.02.2018
dátum zverejnenia: 13.02.2018
552 €
s DPH
#9
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Faktúra za paušál ORANGE za mesiac január 2018 na základe Zmluvy č. D-026
dátum doručenia: 30.01.2018
dátum zverejnenia: 07.02.2018
119 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž