Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#167
Mgr. Matúš Pastor Humenská 3553/5, Michalovce 071 01
IČO: 50939262 | DIČ: 1123027257

Faktúra za 9/2018 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2018/07
dátum doručenia: 09.10.2018
dátum zverejnenia: 17.10.2018
706 €
s DPH
#164
Ozis Tomášikova 5/A, 821 01 Bratislava
IČO: 30778743 | DIČ: 2020846091

Faktúra za SEPTEMBER 2018 v zmysle Zmluvy č. HZ-01 zo dňa 21.6.2001
dátum doručenia: 08.10.2018
dátum zverejnenia: 10.10.2018
111 €
s DPH
#163
ÚEP, spol. s r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - september 2018 na základe Zmluvy č. 2010/9
dátum doručenia: 05.10.2018
dátum zverejnenia: 10.10.2018
496 €
s DPH
#161
MMP, spol. s r. o. Bratislavská 11, 917 02 Trnava
IČO: 43863272 | DIČ: 2022508147

Faktúra na základe objednávky č. 20180018 za grafické práce
dátum doručenia: 04.10.2018
dátum zverejnenia: 10.10.2018
396 €
s DPH
#162
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Faktúra za poskytnuté služby za september 2018 na základe Zmluvy č. 2014/09
dátum doručenia: 04.10.2018
dátum zverejnenia: 10.10.2018
153 €
s DPH
#158
Soza Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454 | DIČ: 2020795601

Faktúra za autorskú odmenu 3.Q.2018 na základe Hromadnej licenčnej zmluvy HZ-02
dátum doručenia: 02.10.2018
dátum zverejnenia: 10.10.2018
191 €
s DPH
#159
ZAMAK, s. r. o. Mikovíniho č. 14, 949 11 Nitra
IČO: 46324984 | DIČ: 2023330848

Faktúra za moderovanie a spracovanie reportáží za mesiac september 2018 na základe Zmluvy č. 2016/02
dátum doručenia: 02.10.2018
dátum zverejnenia: 10.10.2018
24 €
s DPH
#160
Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8, P. O. Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 31328695 | DIČ: 2020312294

Faktúra za odobraté stravné lístky 90 ks
dátum doručenia: 02.10.2018
dátum zverejnenia: 10.10.2018
333 €
s DPH
#156
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Faktúra za poskytnuté služby za september 2018 na základe Zmluvy č. 2014/10
dátum doručenia: 01.10.2018
dátum zverejnenia: 10.10.2018
552 €
s DPH
#155
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Faktúra za paušály ORANGE za mesiac september 2018 na základe Zmluvy č. D-026
dátum doručenia: 28.09.2018
dátum zverejnenia: 10.10.2018
82 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž