Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#199
Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8, P. O. Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 31328695 | DIČ: 2020312294

Faktúra za odobraté stravné lístky 70 ks
dátum doručenia: 04.12.2018
dátum zverejnenia: 07.12.2018
259 €
s DPH
#195
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Faktúra za paušály ORANGE za mesiac november 2018 na základe Zmluvy č. D-026
dátum doručenia: 28.11.2018
dátum zverejnenia: 07.12.2018
81 €
s DPH
#191
AVIS, s. r. o. Dolnohorská 539/37, 949 01 Nitra
IČO: 31413722 | DIČ: 2020405398

Faktúra za poskytovanie telekomunikačnej služby za mesiac 11/2018 na základe Zmluvy č. D-023
dátum doručenia: 21.11.2018
dátum zverejnenia: 07.12.2018
480 €
s DPH
#192
TV Pezinok Holubyho 42, 902 01 Pezinok
IČO: 35726032 | DIČ: 2020203647

Faktúra za odvysielanie reklamného spotu na základe objednávky č. 20180020
dátum doručenia: 21.11.2018
dátum zverejnenia: 06.12.2018
340 €
s DPH
#190
Ozis Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
IČO: 30778743 | DIČ: 2020846091

Faktúra za november 2018 v zmysle Zmluvy č. HZ-01 zo dňa 21.6.2001
dátum doručenia: 20.11.2018
dátum zverejnenia: 07.12.2018
111 €
s DPH
#189
City TV, s. r. o. Prokopova 1, 851 01 Bratislava
IČO: 35955511 | DIČ: 2022066420

Faktúra za odvysielanie reklamného spotu na základe objednávky č. 20180019
dátum doručenia: 19.11.2018
dátum zverejnenia: 22.11.2018
360 €
s DPH
#188
CHYNO s. r. o. Ulica Vladimíra Clementisa 6454/64, 917 01 Trnava
IČO: 50636979 | DIČ: 2120406585

Faktúra za zhotovenie voiceoverov a spotov za 10/2018 na základe Zmluvy o dielo č. 2017/05
dátum doručenia: 14.11.2018
dátum zverejnenia: 20.11.2018
12 €
s DPH
#186
ŠPORT PROGRESS, spol. s r. o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
IČO: 31364551 | DIČ: 2020859533

Faktúra za ubytovanie v pre štáb MTT
dátum doručenia: 12.11.2018
dátum zverejnenia: 13.11.2018
320 €
s DPH
#187
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za na základe Zmluvy o pripojení za obdobie 11/2018 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 12.11.2018
dátum zverejnenia: 14.11.2018
75 €
s DPH
#183
ÚEP, spol. s r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - 10/ 2018 na základe Zmluvy č. 2010/9
dátum doručenia: 08.11.2018
dátum zverejnenia: 13.11.2018
518 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž