Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#180
Ozis Tomášikova 5/A, Bratislava 821 01
IČO: 30778743 | DIČ: 2020846091

Faktúra za november 2022 v zmysle Zmluvy č. HZ-01 zo dňa 21.6.2001
dátum doručenia: 14.11.2022
dátum zverejnenia: 21.11.2022
111 €
s DPH
#178
FILM-TECHNIKA, Rašid Garipov Dobronická 778, 14800 Praha 4 - Kunratice
IČO: 02856123 | DIČ: 9308124320

Faktúra za Saramonic redukcia z XLR na Lightning na základe obj. 2022034, proforma 220118365
dátum doručenia: 07.11.2022
dátum zverejnenia: 15.11.2022
88 €
s DPH
#177
Michal Lipovský MLKAMERA Spartakovská 6459/3, 917 01 Trnava
IČO: 51457423 | DIČ: 1081746182

Faktúra za výrobu a vysielanie priameho prenosu sv. omše z kostola sv. Jakuba v Trnave dňa 06. 11. 2022 o 10.00 h na základe objednávky č. 2022033
dátum doručenia: 07.11.2022
dátum zverejnenia: 21.11.2022
75 €
s DPH
#179
DALLIN, s. r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - 10/2022 na základe Zmluvy č. D-039
dátum doručenia: 07.11.2022
dátum zverejnenia: 21.11.2022
433 €
s DPH
#175
CHYNO s. r. o. Pekná ulica 9045/20, 917 01 Trnava
IČO: 50636979 | DIČ: 2120406585

Faktúra za zhotovenie voiceoverov a spotov za 10/2022 na základe Zmluvy o dielo č. 2017/05
dátum doručenia: 04.11.2022
dátum zverejnenia: 15.11.2022
54 €
s DPH
#176
Nikoleta Kováčová Miletičova 70, 821 08 Bratislava
IČO: | DIČ: 1046040886

Faktúra za zhotovenie voiceoverov a spotov za 10/2022 na základe Zmluvy o dielo č. 2018/01
dátum doručenia: 04.11.2022
dátum zverejnenia: 15.11.2022
15 €
s DPH
#168
Marek Pažin A. Hlinku 17/26, 921 01 Piešťany
IČO: 37055119 | DIČ: 1041256513

Faktúra za poskytnuté služby za 10/2022 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2021/05
dátum doručenia: 02.11.2022
dátum zverejnenia: 15.11.2022
834 €
s DPH
#169
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Faktúra za poskytnuté služby za 10/2022 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2014/9 a Dodatku č. 1 k Zmluve
dátum doručenia: 02.11.2022
dátum zverejnenia: 15.11.2022
75 €
s DPH
#170
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra na základe Zmluvy o pripojení - za obdobie november 2022 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 02.11.2022
dátum zverejnenia: 15.11.2022
75 €
s DPH
#171
Michal Pažitný Kráľová pri Senci,
IČO: 54123747 | DIČ: 1086706676

Faktúra za poskytnuté služby za 10/2022 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2022/04
dátum doručenia: 02.11.2022
dátum zverejnenia: 15.11.2022
1230 €
s DPH
Ďalšia strana

Tip na reportáž

Tip na reportáž