Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#69
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra na základe Zmluvy o pripojení - za obdobie 05/2020 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 13.05.2020
dátum zverejnenia: 20.05.2020
75 €
s DPH
#57
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra na základe Zmluvy o pripojení - za obdobie 04/2020 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 24.04.2020
dátum zverejnenia: 28.04.2020
75 €
s DPH
#58
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za štvrťročný poplatok- 2.Q./2020 na základe SLA zmluvy D-15 a Dodatku č.1- D-31
dátum doručenia: 24.04.2020
dátum zverejnenia: 28.04.2020
1080 €
s DPH
#49
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za 1.Q.2020 za hovorné na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 09.04.2020
dátum zverejnenia: 20.04.2020
5 €
s DPH
#27
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra na základe Zmluvy o pripojení - za obdobie 03/2020 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 05.03.2020
dátum zverejnenia: 27.03.2020
75 €
s DPH
#16
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra hovorné na základe Zmluvy o pripojení - za obdobie 01/2020 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 05.02.2020
dátum zverejnenia: 18.02.2020
75 €
s DPH
#212
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra hovorné na základe Zmluvy o pripojení - za obdobie 12/2019 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 15.01.2020
dátum zverejnenia: 22.01.2020
6 €
s DPH
#1
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za obdobie 1/2020 na základe Zmluvy o pripojení č. D-016
dátum doručenia: 07.01.2020
dátum zverejnenia: 22.01.2020
75 €
s DPH
#2
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za štvrťročný poplatok- 1.Q./2020 na základe SLA zmluvy D-15 a Dodatku č.1- D-31
dátum doručenia: 07.01.2020
dátum zverejnenia: 22.01.2020
1080 €
s DPH
#194
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za na základe Zmluvy o pripojení - za obdobie 12/2019 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 03.12.2019
dátum zverejnenia: 27.12.2019
75 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž