Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#187
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za na základe Zmluvy o pripojení za obdobie 11/2018 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 12.11.2018
dátum zverejnenia: 14.11.2018
75 €
s DPH
#170
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za HOVORNéna základe Zmluvy o pripojení za obdobie 07-09/2018 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 16.10.2018
dátum zverejnenia: 23.10.2018
9 €
s DPH
#165
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za štvrťročný poplatok- 4.Q.2018 na základe SLA zmluvy D-15 a Dodatku č.1- D-31
dátum doručenia: 09.10.2018
dátum zverejnenia: 23.10.2018
1080 €
s DPH
#166
TT-IT, s. r. o. Trojičné námestie č. 9, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za na základe Zmluvy o pripojení za obdobie 10/2018 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 09.10.2018
dátum zverejnenia: 23.10.2018
75 €
s DPH
#152
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za na základe Zmluvy o pripojení za obdobie 9/2018 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 12.09.2018
dátum zverejnenia: 01.10.2018
75 €
s DPH
#136
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za na základe Zmluvy o pripojení za obdobie 8/2018 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 09.08.2018
dátum zverejnenia: 21.08.2018
75 €
s DPH
#120
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za štvrťročný poplatok- 2.Q.2018 na základe SLA zmluvy - D-15 - DOPLATOK
dátum doručenia: 13.07.2018
dátum zverejnenia: 23.07.2018
367 €
s DPH
#121
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za štvrťročný poplatok- 3.Q.2018 na základe SLA zmluvy D-15 a Dodatku č.1- D-31
dátum doručenia: 13.07.2018
dátum zverejnenia: 23.07.2018
1080 €
s DPH
#119
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za na základe Zmluvy o pripojení, hovorné za obdobie 6/2018 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 13.07.2018
dátum zverejnenia: 23.07.2018
7 €
s DPH
#122
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za na základe Zmluvy o pripojení za obdobie 7/2018 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 13.07.2018
dátum zverejnenia: 23.07.2018
75 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž