Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#103
DALLIN, s. r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - 06/2020 na základe Zmluvy č. D-039
dátum doručenia: 15.07.2020
dátum zverejnenia: 27.07.2020
476 €
s DPH
#85
DALLIN, s. r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - 05/2020 na základe Zmluvy č. D-039
dátum doručenia: 12.06.2020
dátum zverejnenia: 30.06.2020
465 €
s DPH
#65
DALLIN, s. r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - 04/2020 na základe Zmluvy č. D-039
dátum doručenia: 10.05.2020
dátum zverejnenia: 14.05.2020
476 €
s DPH
#66
DALLIN, s. r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie DP, konsolidovaný balík 2019 na základe Zmluvy č. D-039
dátum doručenia: 10.05.2020
dátum zverejnenia: 20.05.2020
360 €
s DPH
#51
DALLIN, s. r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - 3/2020 na základe Zmluvy č. D-039
dátum doručenia: 13.04.2020
dátum zverejnenia: 20.04.2020
519 €
s DPH
#29
DALLIN, s. r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - 2/2020 na základe Zmluvy č. D-039
dátum doručenia: 09.03.2020
dátum zverejnenia: 11.03.2020
519 €
s DPH
#17
DALLIN, s. r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - 1/2020 na základe Zmluvy č. D-039
dátum doručenia: 07.02.2020
dátum zverejnenia: 26.02.2020
520 €
s DPH
#211
DALLIN, s. r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - 12/2019 na základe Zmluvy č. D-039
dátum doručenia: 08.01.2020
dátum zverejnenia: 16.01.2020
541 €
s DPH
#198
DALLIN, s. r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - 11/2019 na základe Zmluvy č. D-039
dátum doručenia: 07.12.2019
dátum zverejnenia: 27.12.2019
530 €
s DPH
#175
ÚEP, spol. s r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - 10/2019 na základe Zmluvy č. D-039
dátum doručenia: 07.11.2019
dátum zverejnenia: 12.11.2019
519 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž