Ľudia - technický úsek

Matej Michalec

Matej Michalec

Rodený Trnavčan, vyštudoval Fakultu masmediálnej komunikácie - odbor marketingová komunikácia – UCM v Trnave. V MTT pracuje od roku 2003. Medzi jeho záľuby patrí história, literatúra a turistika.

Simona Kičinová

Simona Kičinová

Narodila sa v Levoči, ale celý život prežila v Červeníku. V súčastnosti žije v Trnave, kam sa vrátila po absolvovaní vysokoškolského štúdia v Prahe. V MTT pracuje od roku 2014 ako kameramanka. Natáčanie nepovažuje len za prácu, ale hlavne za svoju záľubu. Voľný čas vypĺňa turistikou, sledovaním starých filmov, experimentovaním v kuchyni a svojimi najbližšími.

Pavol Matava

Pavol Matava

Pochádza spod Tatier z ďalekého Podolínca a v Trnave študuje masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda. Medzi jeho záľuby patrí najmä hudba, hra na rôzne hudobné nástroje, fotografovanie a kamera.

Timotej Reguly

Timotej Reguly

Pochádza z Oravy, z mesta Tvrdošín. Do Trnavy ho priviedla vysoká škola. Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda študuje masmediálnu komunikáciu. Veľmi rád cestuje, športuje, počúva dobrú hudbu a venuje sa kamere.

Samuel Böhm

Samuel Böhm

Je študentom posledného ročníka Fakulty masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Od strednej školy sa venuje kamere a strihu. Začínal vo fakultnej televízii ako kameraman, strihač a moderátor. Nadobudnutú teóriu i prax začal ďalej rozvíjať v Mestskej televízii Trnava. Má rád Star Wars a čítanie komiksov.

Juraj Porubän

Juraj Porubän

Primárne sa venuje grafickému dizajnu, nakrúcanie je však jeho koníček. Tomu sa rád venuje vo svojej voľnej chvíli, pretože to pre neho znamená vypadnutie zo stereotypu. Študuje marketing, venuje sa športu, cestovaniu a vzdelávaniu.


Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž