Verejné dokumenty - Zmluvy

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok uzatvorenia
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#2018/06
Art spektrum s. r. o. Hlboká 3026/25, Piešťany 921 01
IČO: 47794097 | DIČ: 2024109197

Zmluva o dielo
uzatvorená: 31.05.2018
dátum zverejnenia: 01.06.2018
platná od: 01.06.2018
#D-23
AVIS, s. r. o. Dolnohorská 539/37, 949 01 Nitra
IČO: 31413722 | DIČ: 2020405398

Poskytovanie telekomunikačnej služby
uzatvorená: 29.09.2015
dátum zverejnenia: 01.11.2015
platná od: 01.10.2015
480 €
s DPH
#2017/03
David Otajovič - smartCON Dolná 823/91, 922 05 Chtelnica
IČO: 47909013 | DIČ: 1085411404

Dodatok ku Mandátnej zmluve č. 2016/06 a zmluve o vykonávaní prác č. D-029
uzatvorená: 05.06.2017
dátum zverejnenia: 05.05.2017
platná od: 05.05.2017
#2014/10
Eva Juhásová
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Dodatok k Mandátnej zmluve
uzatvorená: 30.04.2016
dátum zverejnenia: 01.05.2016
platná od: 01.05.2016
#2016/07
Ferienčík František
IČO:

Zmluva o uskutočnení výkonov
uzatvorená: 01.12.2016
dátum zverejnenia: 01.12.2016
platná od: 01.12.2016
platná do: 01.12.2016
#2017/05
CHYNO s. r. o. Ulica Vladimíra Clementisa 6454/64, 917 01 Trnava
IČO: 50636979 | DIČ: 2120406585

Zmluva o dielo
uzatvorená: 01.01.2017
dátum zverejnenia: 01.01.2017
platná od: 01.01.2017
#2016/09
Ing. Martin Chynoranský Vladimíra Clementisa 6454/64, 917 01 Trnava
IČO: | DIČ: 1044539628

Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo č. 2011/6
uzatvorená: 31.12.2016
dátum zverejnenia: 31.12.2016
platná od: 31.12.2016
platná do: 31.12.2016
#2015/05
Jozef Belica
IČO:

Zmluva o dielo
uzatvorená: 01.12.2015
dátum zverejnenia: 01.12.2015
platná od: 01.12.2015
#201502
Jozef Belica
IČO:

Zmluva o dielo
uzatvorená: 01.04.2015
dátum zverejnenia: 01.04.2015
platná od: 01.04.2015
#2015/06
Jozef Guláš 919 27 Brestovany
IČO:

Zmluva o dielo
uzatvorená: 01.08.2015
dátum zverejnenia: 01.08.2015
platná od: 01.08.2015
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž

Reklama

Industry