Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#236
City TV, s. r. o. Prokopova 1, 851 01 Bratislava
IČO: 35955511 | DIČ: 2022066420

Faktúra na základe objednávky č. 20170007
dátum doručenia: 08.12.2017
dátum zverejnenia: 12.12.2017
360 €
s DPH
#235
TV Pezinok Holubyho 42, 902 01 Pezinok
IČO: 35726032 | DIČ: 2020203647

Faktúra na základe objednávky č. 20170006
dátum doručenia: 08.12.2017
dátum zverejnenia: 11.12.2017
340 €
s DPH
#237
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Faktúra za poskytnuté služby za november 2017 na základe Zmluvy č. 2014/09
dátum doručenia: 08.12.2017
dátum zverejnenia: 15.12.2017
140 €
s DPH
#230
Mgr. Matej Michalec Juraja Slotu 21, 917 01 Trnava
IČO: 41697324 | DIČ: 1075391955

Faktúra za poskytnuté služby za november 2017 na základe Zmluvy č. 2013/01
dátum doručenia: 06.12.2017
dátum zverejnenia: 12.12.2017
989 €
s DPH
#229
Mgr. Simona Kičinová Sládkovičova 62/5, 920 42 Červeník
IČO: 50678752 | DIČ: 1084960074

Faktúra za poskytnuté služby za november 2017 na základe Zmluvy č. 2017/01
dátum doručenia: 05.12.2017
dátum zverejnenia: 11.12.2017
1443 €
s DPH
#233
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za na základe Zmluvy o pripojení za mesiac november 2017 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 05.12.2017
dátum zverejnenia: 12.12.2017
75 €
s DPH
#232
Soza Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454 | DIČ: 2020795601

Faktúra za autorskú odmenu 4.Q.2017 na základe Hromadnej licenčnej zmluvy HZ-02
dátum doručenia: 05.12.2017
dátum zverejnenia: 12.12.2017
191 €
s DPH
#228
ÚEP, spol. s. r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - november 2017 na základe Zmluvy č. 2010/9
dátum doručenia: 04.12.2017
dátum zverejnenia: 12.12.2017
604 €
s DPH
#234
Miroslav Ďurov Jazdecká 44/8267, 917 00 Trnava
IČO: 45465860 | DIČ: 1074728226

Faktúra za servisnú prehliadku a prezutie pneu TT 878 FP
dátum doručenia: 01.12.2017
dátum zverejnenia: 12.12.2017
120 €
s DPH
#227
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Faktúra za poskytnuté služby za november 2017 na základe Zmluvy č. 2014/10
dátum doručenia: 01.12.2017
dátum zverejnenia: 15.12.2017
552 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž