Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#224
ÚEP, spol. s r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - 12/ 2018 na základe Zmluvy č. 2010/9
dátum doručenia: 14.01.2019
dátum zverejnenia: 17.01.2019
540 €
s DPH
#223
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za hovorné za obdobie 12/2018 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 11.01.2019
dátum zverejnenia: 17.01.2019
7 €
s DPH
#222
CHYNO s. r. o. Ulica Vladimíra Clementisa 6454/64, 917 01 Trnava
IČO: 50636979 | DIČ: 2120406585

Faktúra za zhotovenie voiceoverov a spotov za 12/2018 na základe Zmluvy o dielo č. 2017/05
dátum doručenia: 09.01.2019
dátum zverejnenia: 17.01.2019
12 €
s DPH
#220
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Faktúra za paušály ORANGE za mesiac december 2018 na základe Zmluvy č. D-026
dátum doručenia: 08.01.2019
dátum zverejnenia: 09.01.2019
80 €
s DPH
#221
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Faktúra za poskytnuté služby za december 2018 na základe Zmluvy č. 2014/9
dátum doručenia: 08.01.2019
dátum zverejnenia: 16.01.2019
467 €
s DPH
#219
PhDr. Anna Vojteková Domovina 477/23, 941 43 Dolný Ohaj
IČO: 43239471 | DIČ: 1074125096

Faktúra za 12/2018 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2018/09
dátum doručenia: 04.01.2019
dátum zverejnenia: 09.01.2019
160 €
s DPH
#218
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Faktúra za poskytnuté služby za december 2018 na základe Zmluvy č. 2014/10
dátum doručenia: 02.01.2019
dátum zverejnenia: 09.01.2019
552 €
s DPH
#209
Ozis Tomášikova 5/A, 821 01 Bratislava
IČO: 30778743 | DIČ: 2020846091

Faktúra za december 2018 v zmysle Zmluvy č. HZ-01 zo dňa 21.6.2001
dátum doručenia: 28.12.2018
dátum zverejnenia: 09.01.2019
111 €
s DPH
#216
SOMI Systems a. s. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01
IČO: 36041432 | DIČ: 2020093823

Faktúra za 12/2018 na základe Zmluvy č.D-034
dátum doručenia: 27.12.2018
dátum zverejnenia: 09.01.2019
60 €
s DPH
#217
SOMI Systems a. s. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01
IČO: 36041432 | DIČ: 2020093823

Faktúra na základe Zmluvy č. D-035 + dopravné náklady
dátum doručenia: 27.12.2018
dátum zverejnenia: 09.01.2019
1692 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž

Reklama

Industry