Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#240
David Otajovič - smartCON Dolná 823/91, 922 05 Chtelnica
IČO: 47909013 | DIČ: 1085411404

Fakrúra za činnosť technika PO, BOZP na základe Zmluvy č.2016/06 a Dodatku 2017/03
dátum doručenia: 12.12.2017
dátum zverejnenia: 03.01.2018
70 €
s DPH
#223
David Otajovič - smartCON Dolná 823/91, 922 05 Chtelnica
IČO: 47909013 | DIČ: 1085411404

Faktúra - BOZP, PO, pracovná zdravotná služba na základe Dodatku 2017/03 k Mandátnej zmluve
dátum doručenia: 15.11.2017
dátum zverejnenia: 22.11.2017
75 €
s DPH

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž