Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#87
David Otajovič - smartCON Okružná 7165/32, Biely Kostol 919 34
IČO: 47909013 | DIČ: 1085411404

Faktúra za činnosť technika PO a CO - 2.Q2020 na zákl. zmluvy č. 2016/06 a dodatku č. 2017/03
dátum doručenia: 12.06.2020
dátum zverejnenia: 30.06.2020
60 €
s DPH
#86
David Otajovič - smartCON Okružná 7165/32, Biely Kostol 919 34
IČO: 47909013 | DIČ: 1085411404

Faktúra za odbornú skúšku elektrospotrebičov R. 2020 na zákl. zmluvy č. 2016/06 a dodatku č. 2017/03
dátum doručenia: 12.06.2020
dátum zverejnenia: 30.06.2020
120 €
s DPH
#37
David Otajovič - smartCON Okružná 7165/32, Biely Kostol 919 34
IČO: 47909013 | DIČ: 1085411404

Faktúra za 1.Q.2020 na základe Zmluvy č. 2016/06 a Dodatku 2017/03
dátum doručenia: 25.03.2020
dátum zverejnenia: 14.04.2020
60 €
s DPH
#199
David Otajovič - smartCON Okružná 7165/32, 917 01 Trnava
IČO: 47909013 | DIČ: 1085411404

Faktúra za činnosť technika PO a CO - 4.Q2019 na zákl. zmluvy č. 2016/06 a dodatku č. 2017/03
dátum doručenia: 17.12.2019
dátum zverejnenia: 27.12.2019
60 €
s DPH
#141
David Otajovič - smartCON Okružná 7165/32, 917 01 Trnava
IČO: 47909013 | DIČ: 1085411404

Faktúra za činnosť technika PO a CO - 3.Q2019 na zákl. zmluvy č. 2016/06 a dodatku č. 2017/03
dátum doručenia: 09.09.2019
dátum zverejnenia: 17.09.2019
60 €
s DPH
#94
David Otajovič - smartCON Okružná 7165/32, 917 01 Trnava
IČO: 47909013 | DIČ: 1085411404

Faktúra za činnosť technika PO a CO na zákl. zmluvy č. 2016/06 a dodatku č. 2017/03
dátum doručenia: 21.06.2019
dátum zverejnenia: 02.07.2019
60 €
s DPH
#55
David Otajovič - smartCON Okružná 7165/32, 917 01 Trnava
IČO: 47909013 | DIČ: 1085411404

Faktúra za odbornú skúšku elektrospotrebičov na zákl. zmluvy č. 2016/06 a dodatku č. 2017/03
dátum doručenia: 26.04.2019
dátum zverejnenia: 10.05.2019
123 €
s DPH
#153
David Otajovič - smartCON Okružná 7165/32, 919 34 Biely Kostol
IČO: 47909013 | DIČ: 1085411404

Faktúra za činnosť technika 3.Q.2018 PO, BOZP na základe Zmluvy č.2016/06 a Dodatku 2017/03
dátum doručenia: 12.09.2018
dátum zverejnenia: 03.10.2018
60 €
s DPH
#105
David Otajovič - smartCON Okružná 7165/32, 919 34 Biely Kostol
IČO: 47909013 | DIČ: 1085411404

Faktúra za činnosť technika 2.Q.2018 PO, BOZP na základe Zmluvy č.2016/06 a Dodatku 2017/03
dátum doručenia: 20.06.2018
dátum zverejnenia: 28.06.2018
60 €
s DPH
#64
David Otajovič - smartCON Dolná 823/91, 922 05 Chtelnica
IČO: 47909013 | DIČ: 1085411404

Fakrúra za odbornú prehliadku a skúšku elektrických spotrbičovna základe Zmluvy č.2016/06 a Dodatku 2017/03
dátum doručenia: 26.04.2018
dátum zverejnenia: 07.05.2018
208 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž