Mám Trnavu rád

Mám Trnavu rád - don Ľudovít Baňovič SDB, delegát ASC - premiéra 23. 09. 2019




Mám Trnavu rád - don Ľudovít Baňovič SDB, delegát ASC - premiéra 23. 09. 2019




Mám Trnavu rád - gynekologička Jana Štefániková - premiéra 16. 09. 2019




Mám Trnavu rád - gynekologička Jana Štefániková - premiéra 16. 09. 2019




Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž