Verejné dokumenty - Zmluvy

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok uzatvorenia
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#S-037
Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO: 37836901 | DIČ: 2021628367

Dohoda o ukončení Zmluvy č. S-035 o vzájomnéj spolupráci o poskytovaní služieb
uzatvorená: 11.05.2018
dátum zverejnenia: 11.05.2018
platná od: 11.05.2018
platná do: 11.05.2018
#2018/03
Tomáš Hradský Partizánska 289/15, 907 01 Myjava
IČO: 51120071 | DIČ: 1121571857

Zmluva o dielo
uzatvorená: 28.03.2018
dátum zverejnenia: 01.04.2018
platná od: 01.04.2018
#2016/04
Tibor Vokoun
IČO: | DIČ: 1030553359

Zmluva o dielo
uzatvorená: 06.07.2015
dátum zverejnenia: 07.07.2015
platná od: 07.07.2015
#2016/04
Tibor Vokoun Trojičné námestie č. 7, 917 01 Trnava
IČO: | DIČ: 1030553359

Zmluva o dielo
uzatvorená: 06.07.2016
dátum zverejnenia: 06.07.2016
platná od: 06.07.2016
#2019/04
Švrčková Jana - CA Marco Beethovenova 22, 917 08 Trnava
IČO: 40347095 | DIČ: 1043721085

Zmluva o obchodnom zastúpení
uzatvorená: 01.05.2019
dátum zverejnenia: 01.05.2019
platná od: 01.05.2019
platná do: 30.04.2023
#S-034
STEINIGER / law firm, s. r. o. Jasovská 17, 851 07 Bratislava
IČO: 47238135

Dohoda o ochrane dôverných informácií a skutočnosí tvoriacich obchodné tajomstvo
uzatvorená: 21.09.2017
dátum zverejnenia: 21.09.2017
platná od: 21.09.2017
#HZ-02
Soza Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454

Hromadná zmluva + Dodatok
uzatvorená: 02.04.2003
dátum zverejnenia: 01.01.2013
platná od: 02.04.2003
#HZ-03
Soza Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454 | DIČ: 2020795601

Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel
uzatvorená: 26.04.2018
dátum zverejnenia: 10.05.2018
platná od: 13.05.2018
platná do: 13.05.2018
#D-035
SOMI Systems a. s. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01
IČO: 36041432 | DIČ: 2020093823

Zmluva o dielo
uzatvorená: 11.12.2018
dátum zverejnenia: 11.12.2018
platná od: 11.12.2018
platná do: 17.01.2019
1536 €
s DPH
#D-034
SOMI Systems a. s. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01
IČO: 36041432 | DIČ: 2020093823

Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb
uzatvorená: 11.12.2018
dátum zverejnenia: 11.12.2018
platná od: 11.12.2018
60 €
s DPH
Ďalšia stranaPredchádzjúca strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž