Verejné dokumenty - Zmluvy

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok uzatvorenia
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#2016/02
ZAMAK, s. r. o.
IČO: 46324984 | DIČ: 2023330848

Zmluva o dielo
uzatvorená: 29.02.2016
dátum zverejnenia: 01.03.2016
platná od: 01.03.2016

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž