Verejné dokumenty - Zmluvy

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok uzatvorenia
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#S-036
Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO: 37836901

Zmluva o záštite a finančnej spoluúčasti
uzatvorená: 04.05.2018
dátum zverejnenia: 04.05.2018
platná od: 04.05.2018
#S-037
Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO: 37836901 | DIČ: 2021628367

Dohoda o ukončení Zmluvy č. S-035 o vzájomnéj spolupráci o poskytovaní služieb
uzatvorená: 11.05.2018
dátum zverejnenia: 11.05.2018
platná od: 11.05.2018
platná do: 11.05.2018

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž