Verejné dokumenty - Zmluvy

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok uzatvorenia
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#2018/03
Tomáš Hradský Partizánska 289/15, 907 01 Myjava
IČO: 51120071 | DIČ: 1121571857

Zmluva o dielo
uzatvorená: 28.03.2018
dátum zverejnenia: 01.04.2018
platná od: 01.04.2018

Tip na reportáž

Tip na reportáž

Reklama

Industry