Verejné dokumenty - Zmluvy

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok uzatvorenia
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#2017/05
CHYNO s. r. o. Ulica Vladimíra Clementisa 6454/64, 917 01 Trnava
IČO: 50636979 | DIČ: 2120406585

Zmluva o dielo
uzatvorená: 01.01.2017
dátum zverejnenia: 01.01.2017
platná od: 01.01.2017

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž