Verejné dokumenty - Zmluvy

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok uzatvorenia
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#2017/04
Mária Markovičová Jazdecká 56, 917 08 Trnava
IČO: 47945516 | DIČ: 1087167939

Dohoda o vypovedaní Zmluvy o vykonávaní prác na základe zmluvy č. D-029
uzatvorená: 01.12.2017
dátum zverejnenia: 01.12.2017
platná od: 01.12.2017
platná do: 01.12.2017
#2016/06
Mária Markovičová Jazdecká 56, 917 08 Trnava
IČO: 47945516 | DIČ: 1087167939

Mandátna zmluva - PO, BOZP
uzatvorená: 01.07.2016
dátum zverejnenia: 01.07.2016
platná od: 01.07.2016
#D-029
Mária Markovičová Jazdecká 56, 917 08 Trnava
IČO: 47945516 | DIČ: 1087167939

Zmluva o vykonávaní prác v oblasti pracovnej zdravotnej služby v objektoch organizácie.
uzatvorená: 01.01.2015
dátum zverejnenia: 01.01.2015
platná od: 01.01.2015

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž