Verejné dokumenty - Zmluvy

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok uzatvorenia
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#2018/05
Mgr. Marcela Schmidtová Ľ. Podjavorinskej 19, 917 01 Trnava
IČO: 41433599 | DIČ: 1029943178

Zmluva o dielo
uzatvorená: 03.04.2018
dátum zverejnenia: 04.04.2018
platná od: 04.04.2018

Tip na reportáž

Tip na reportáž

Reklama

Industry