Verejné dokumenty - Zmluvy

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok uzatvorenia
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#2018/01
Nikoleta Kováčová Miletičova 70, 821 08 Bratislava
IČO: | DIČ: 1046040886

Zmluva o uskutočnení umeleckých výkonov a licenčná zmluva
uzatvorená: 01.02.2018
dátum zverejnenia: 01.02.2018
platná od: 01.02.2018
#2018/02
Mgr. Lukáš Pinček Vladimíra Clementisa 6485/47, 917 01 Trnava
IČO: | DIČ: 1075553644

Zmluva o uskutočnení umeleckých výkonov a licenčná zmluva
uzatvorená: 01.02.2018
dátum zverejnenia: 01.02.2018
platná od: 01.02.2018
#1387/2017
Mesto Trnava Hlavná 1, 917 01 Trnava
IČO: 00313114 | DIČ: 2021175728

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Trnavy v roku 2018
uzatvorená: 20.12.2017
dátum zverejnenia: 01.01.2018
platná od: 01.01.2018
platná do: 31.12.2018
#2017/04
Mária Markovičová Jazdecká 56, 917 08 Trnava
IČO: 47945516 | DIČ: 1087167939

Dohoda o vypovedaní Zmluvy o vykonávaní prác na základe zmluvy č. D-029
uzatvorená: 01.12.2017
dátum zverejnenia: 01.12.2017
platná od: 01.12.2017
platná do: 01.12.2017
#S-034
STEINIGER / law firm, s. r. o. Jasovská 17, 851 07 Bratislava
IČO: 47238135

Dohoda o ochrane dôverných informácií a skutočnosí tvoriacich obchodné tajomstvo
uzatvorená: 21.09.2017
dátum zverejnenia: 21.09.2017
platná od: 21.09.2017
#2017/03
David Otajovič - smartCON Dolná 823/91, 922 05 Chtelnica
IČO: 47909013 | DIČ: 1085411404

Dodatok ku Mandátnej zmluve č. 2016/06 a zmluve o vykonávaní prác č. D-029
uzatvorená: 05.06.2017
dátum zverejnenia: 05.05.2017
platná od: 05.05.2017
#2013/01
Mgr. Matej Michalec Juraja Slotu 21, 917 01 Trnava
IČO: 41697324 | DIČ: 1075391955

Dodatok č.2 k Zmluve 2013/01
uzatvorená: 26.05.2017
dátum zverejnenia: 01.06.2017
platná od: 01.06.2017
#Dodatok č.1 k 77/2017
Mesto Trnava
IČO: 00313114 | DIČ: 2021175728

Dodatok k zmluve č.77/2017 o poskytnutí finančnej dotácie na kapitálové výdavky
uzatvorená: 08.05.2017
dátum zverejnenia: 08.05.2017
platná od: 08.05.2017
platná do: 31.12.2017
3725 €
s DPH
#2017/01
Mgr. Simona Kičinová Sládkovičova 62/5, 920 42 Červeník
IČO: 50678752 | DIČ: 1084960074

Dodatok č.1 k Zmluve 2017/01
uzatvorená: 28.04.2017
dátum zverejnenia: 01.05.2017
platná od: 01.05.2017
#77/2017
Mesto Trnava
IČO: 00313114 | DIČ: 2021175728

Zmluva o poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky v roku 2017
uzatvorená: 06.02.2017
dátum zverejnenia: 06.02.2017
platná od: 06.02.2017
platná do: 31.12.2017
12200 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž