Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#143
Marek Pažin A. Hlinku 17/26, 921 01 Piešťany
IČO: 37055119 | DIČ: 1041256513

Faktúra za poskytnuté služby za 09/2021 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2021/05
dátum doručenia: 11.10.2021
dátum zverejnenia: 13.10.2021
384 €
s DPH
#140
Nitrička media s. r. o. Metodova 8, Bratislava 821 08
IČO: | DIČ: 1046040886

Faktúra za zhotovenie voiceoverov a spotov za 09/2021 na základe Zmluvy o dielo č. 2018/01
dátum doručenia: 06.10.2021
dátum zverejnenia: 13.10.2021
#141
Radovan Kadlubiak Maxima Gorkého 15, 917 02 Trnava
IČO: 54039738 | DIČ: 1123139897

Faktúra za poskytnuté služby za 09/2021 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2021/04
dátum doručenia: 06.10.2021
dátum zverejnenia: 13.10.2021
1174 €
s DPH
#142
Filip Lyko Na Hôrke 38, 949 11 Nitra
IČO: 53065395 | DIČ: 1122808049

Faktúra za poskytnuté služby za 09/2021 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2021/01
dátum doručenia: 06.10.2021
dátum zverejnenia: 13.10.2021
435 €
s DPH
#138
TT-IT, s. r. o. Trojičné námestie , Trnava 917 01
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra za štvrťročný poplatok- 4.Q./2021 na základe SLA zmluvy D-15 a Dodatku č.1- D-31
dátum doručenia: 04.10.2021
dátum zverejnenia: 13.10.2021
1080 €
s DPH
#139
SOMI Systems a. s. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01
IČO: 36041432 | DIČ: 2020093823

Faktúra za 09/2021 - GDPR na základe Zmluvy č. D-034
dátum doručenia: 04.10.2021
dátum zverejnenia: 13.10.2021
60 €
s DPH
#137
TT-IT, s. r. o. Terchová 2004, 013 06
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra na základe Zmluvy o pripojení - za obdobie 10/2021 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 01.10.2021
dátum zverejnenia: 06.10.2021
75 €
s DPH
#136
ORANGE Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava 821 08
IČO: 35694254 | DIČ: 2020310578

Faktúra za paušály ORANGE za mesiac september 2021na základe Zmluvy č. D-026
dátum doručenia: 29.09.2021
dátum zverejnenia: 06.10.2021
79 €
s DPH
#135
Michal Lipovský MLKAMERA Spartakovská 6459/3, 917 01 Trnava
IČO: 51457423

Faktúra za kameramanské práce za prenos Mestského zastupiteľstva v Trnave (8 hod) na základe obj. č. 2021027
dátum doručenia: 23.09.2021
dátum zverejnenia: 06.10.2021
64 €
s DPH
#133
Soza Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454 | DIČ: 2020795601

Faktúra za autorskú odmenu 3.Q.2021 na základe Hromadnej licenčnej zmluvy HZ-02
dátum doručenia: 22.09.2021
dátum zverejnenia: 06.10.2021
191 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž